Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897127389  | Trực tuyến:217

Vietnam Manufacturing Expo 2017

Ngày: 03/04/17

Vietnam Manufacturing Expo 2017
 Vietnam Manufacturing Expo will allow manufacturers to source and experience latest technologies as well as new skill sets.
Triển lãm Vietnam Manufacturing Expo cho phép các nhà sản xuất tìm thấy và trải nghiệm những công nghệ mới nhất cũng như các kỹ năng mới để vận hành công nghệ đó.
 

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)