Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897141659  | Trực tuyến:234

LIÊN ĐOÀN HÀN CHÂU Á - AWF

Ngày: 05/04/17

MỜI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NGHỊ LIÊN ĐOÀN HÀN CHÂU Á (AWF) LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM
Được sự đồng ý của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và các Tổ chức, Bộ ngành có liên quan, Hội Khoa học Kỹ thuật hàn Việt Nam (VWS) chuyên ngành về hàn tổ chức Hội nghị lần thứ 27 của Liên đoàn Hàn Châu Á (Asian Welding Federation - AWF) tại Việt Nam. 

Kính gửi: - Các Tổ chức, Cá nhân, Doanh nghiệp, các Cơ sở đào tạo

- Các Hội viên Tập thể của Hội KHKT Hàn Việt Nam

- Các Hội viên cá nhân của Hội KHKT Hàn Việt Nam

Được sự đồng ý của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Công văn số 3590-CV/VPTW ngày 25/3/2017, của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tại Công văn số 176/LHHVN-HTQT ngày 30/3/2017 và các Tổ chức, Bộ ngành có liên quan, Hội Khoa học Kỹ thuật hàn Việt Nam (VWS) chuyên ngành về hàn tổ chức Hội nghị lần thứ 27 của Liên đoàn Hàn Châu Á (Asian Welding Federation - AWF) lần đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình cụ thể:

1.   Thời gian: từ ngày 18/4/2017 đến ngày 21/2017.

-         Hội nghị chuyên ngành của AWF: ngày 18 và 19/4/2017. 

-         Hội nghị tọa đàm của AWF: ½ ngày 20/4/2017.

-         Khóa thi Đánh giá viên về hàn của Liên đoàn AWF(miễn phí): ngày 21/4/2017.

2.   Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 298 Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội. Tel: 84-4 37655391, Website: https://www.haui.edu.vn

3.   Thành phần: Các hội viên của Liên đoàn AWF (như Nhật Bản (Japan), Malaysia, Philippines, Thái lan, Singapore, Trung quốc, Indonesia, Ấn Độ, Hàn quốc), đại diện tổ chức, Bộ ngành, Doanh nghiệp, cơ sở dào tạo, cá nhân của Việt Nam

4.   Nội dung: Trao đổi về các tiêu chuẩn kỹ năng hàn và trình độ chuyên môn; công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và chứng nhận cho các chuyên gia trong lĩnh vực hàn; ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý về hàn; đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của các nước Châu Á về hàn trên trường quốc tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp, Hội viên có hiệu quả hơn; xây dựng một cộng đồng hàn của các nước Châu Á hòa nhập, trao đổi về thông tin khoa học & kỹ thuật hàn & chuyển giao kiến thức/kỹ năng hàn.

Hội KHKT Hàn Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị tham gia:

Trưng bày, giới thiệu về năng lực, sản phẩm, khả năng hợp tác đầu tư, cung cấp sản phẩm ....  trong lĩnh vực đào tạo, hàn cắt, gia công cơ khí tại Hội nghị

Tham gia Hội nghị, thi khóa Đánh giá viên về hàn /uploads/2017 .1 AWF Registration for 27th_AWF Mtgs in Hanoi Vietnam-18-21Apr17.doc

Mọi thông tin, tài liệu cần thiết xem trên website Website: www.vws.org.vn,  www.hoihanvietnam.org.vn; www.hoihanvietnam.org liên hệ qua Email: info@vws.org.vn, điện thoại 0913527365.

CHỦ TỊCH HỘI 

PGS.TS. Nguyễn Thúc Hà
 

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)