Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897127382  | Trực tuyến:217

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TÂN NAM ĐÔ

Ngày: 15/04/17

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TÂN NAM ĐÔ - TANNAMDO DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY (TANNAMDO., JST)

Địa chỉ: 453 Bến Bình Đông, P. 13, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

-  Nhà máy vật liệu hàn Tân Nam Đô

-  Nhà máy que hàn điệnTân Bình

-  Nhà máy que hàn điện Hà Nội - Chi nhành Công ty CP Phát triển Tân Nam Đô

    Đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá và công nhận năng lực theo quy định của QCVN 65:2013/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển” để chế tạo các sản phẩm thương hiệu TÂN NAM ĐÔ - Made in Vietnam

  • Dây hàn bán tự động thép có độ bền cao/Wire for Semi Automatic Welding for High Tensile Strength Steel:
  • Dây hàn tự động thép có độ bền cao/Wire for Auto. Welding for High Tensile Strength Steel: 
  •  Dây hàn tự động thép thường, cacbon và hợp kim thấp/Wire for Automatic Welding for Mild Steel: 
  • Que hàn thép th­ường, cacbon và hợp kim thấp/Electrode for Mild Steel: 
  •  Que hàn cho thép có độ bền cao/Electrode for High Tensile Strength Steel:
NH 

 

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)