Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897031825  | Trực tuyến:230

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ HÀN VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT- NARIME

Ngày: 29/06/13

Viện Nghiên cứu Cơ khí (National Research Institute of Mechanical Engineering NARIME)

Địa chỉ: Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội
Viện Nghiên cứu Cơ khí trực thuộc Bộ Công nghiệp là cơ quan nghiên cứu triển khai của Nhà nước về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí và có  46 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và tự động hoá.

Viện Nghiên cứu Cơ khí (National Research Institute of Mechanical Engineering NARIME)

Địa chỉ: Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội
Viện Nghiên cứu Cơ khí trực thuộc Bộ Công nghiệp là cơ quan nghiên cứu triển khai của Nhà nước về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí và có  46 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và tự động hoá.
- Ngày 6/7/1962 Thủ t¬ướng Chính phủ đã ra Quyết định số 76/TTg thành lập “Viện Thiết kế Chế tạo Cơ khí" thuộc Bộ Công nghiệp Nặng; Năm 1997, Viện đổi tên thành Viện Nghiên cứu Cơ khí.
Viện có 15 đơn vị chuyên môn trực thuộc nghiên cứu, thiết kế, tư vấn các chuyên ngành khác nhau trong thiết kế, chế tạo  thiết bị đồng bộ, thiết bị chuyên dùng cho các ngành công nghiệp. Là đơn vị hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực công nghệ, Viện có nhiều kinh nghiệm và công nghệ mũi nhọn, nổi trội được áp dụng vào sản xuất, vào các ngành  công nghiệp quan trọng của nền kinh tế quốc dân, tạo được sự  tin tưởng của của khách hàng.

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ HÀN VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT

Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Công nghệ Hàn và Xử lí bề mặt được thành lập theo quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07/ 9/ 2000 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 348/QĐ-BKHCN-MT ngày 21/3/2001 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường. Phòng Thí nghiệm được đầu tư xây dựng tại Viện Nghiên cứu Cơ khí với vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng, được trang bị hơn 80 thiết bị hiện đại của các nước G7 phục vụ cho công tác nghiên cứu và triển khai thực nghiệm:

-    Công nghệ trong lĩnh vực hàn và xử lý bề mặt.

-    Giám định các kết quả phân tích thí nghiệm, kiểm nghiệm có liên quan.
- Nghiên cứu ứng dụng triển khai các công nghệ mới tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ hàn và xử lý bề mặt.
- Thực hiện công tác đào tạo cán bộ khoa học – công nghệ có trình độ cao (Tiến sỹ, thạc sỹ) về công nghệ hàn và công nghệ xử lý bề mặt và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên cho các cơ sở sản xuất. 
Địa chỉ: Tòa nhà Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Hàn và Xử lý bề mặt, khuôn viên Viện Nghiên cứu Cơ khí, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel. 04.38.370.354; Fax: 04.38.370.354; Email:
 chauhv@narime.gov.vn

Phòng Thí nghiệm có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước, là đầu mối tiếp nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến về Hàn và xử lý bề mặt trên thế giới vào Việt Nam.

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)