Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897141710  | Trực tuyến:224

NGÀNH HÀN VỚI THƠ CA

Ngày: 05/01/15

BÀI THƠ VỀ "HÀN RÔ-BỐT"

HÀN RÔ-BỐT

 

Từ cao lao thẳng vào khe

Lắc lắc, giật giật rồi nhè hồ quang,

Trông xa như sắp tan hoang

Gá quay xoay lật, một khoang đang hàn.

 

Khi làm thì không có bàn

Lên lên xuống xuống trông nhàn lắm thay

Rằng đây không phải dùng tay

Mà là rô-bốt bắn ngay trong màn

 

Đến khi công việc đã tàn

Mở ra sung sướng vật hàn tơ hơ

Mỏ anh rô-bốt thẫn thờ

Không lắc lắc giật ngồi chờ phôi sau

 

Chiến đấu thì thật là lâu

Bao năm liên tục trực chầu chờ phôi

Hàn mãi mà chả thấy lồi

Cứ phẳng phẳng đét, thế rồi ô-kê.

 

                             Tác giả HÀN KỸ SƯ

                                            (Hà Dương Phi, Mr)
                                      11/2014.

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)