Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897141648  | Trực tuyến:227

HỘI VIÊN HÀN VỚI THƠ CA

Ngày: 06/01/15

Quy trình soạn đủ một bài.
Làm thơ như thế! có sai ngành hàn?
 

==== “Công Nghệ Hàn” ====

Hồ quang tỏa ánh chói lòa.
Làm vua cơ khí thật là chẳng sai.
Phôi hàn đã chuẩn bị hai.
Tài liệu tra cứu có ngài Asme.

Kiểm tra tư thế hàn gì?
Hàn sấp, hàn ngửa … có khi sáu Gờ.
Que hàn đừng chọn lơ mơ.
Lấy theo vật liệu đã chờ ở trên.

Muốn cho kết cấu vững bền.
Quy trình vát mép chớ quên tẩy mài.
Thảo đồ mối nối đừng sai.
Trình tự trên dưới, hết ngoài, lại trong.

Tiết diện đã xác định xong.
Số lớp hàn đó có công thức rồi.
Tốc độ hàn chọn đủ thôi
Dòng điện thì đã ghi rồi trên que.

Tính xong vôn với am pe.
Nhiệt lượng hàn đó, khoảng là bao nhiêu?
Cần thêm gia nhiệt ít nhiều?
Cứ làm như thế mọi điều không sai.

Quy trình soạn đủ một bài.
Làm thơ như thế! có sai ngành hàn?

HLD

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)